Postępowanie egzekucyjne krok po kroku

Przebieg postępowania egzekucyjnego ma zazwyczaj stały schemat. Dostępne sposoby egzekucji i zasady działania organów najczęściej wynikają z tego, czy jest to postępowanie komornicze, czy administracyjne. Oba urzędy mają do dyspozycji wiele różnego rodzaju uprawnień, które mają na celu odzyskać należne wierzytelności od dłużnika. Zobacz, jak wygląda postępowanie egzekucyjne krok po kroku.

Jak wygląda przebieg postępowania egzekucyjnego w Polsce?

Przebieg postępowania egzekucyjnego składa się z trzech etapów. Rozpoczyna je nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Warto wspomnieć, że na tym etapie dłużnik ma cały czas możliwość odwołania się od decyzji.

Na drugim etapie, po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. Przeprowadza je komornik. Postępowanie egzekucyjne ma na celu odzyskanie należnej wierzytelności od dłużnika. Może być prowadzone z całego majątku. Komornik sądowy może zablokować środki na rachunkach bankowych (korzystając z systemu OGNIVO), zająć wynagrodzenie za pracę, a także prowadzić egzekucję z ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Ostatnim etapem postępowania egzekucyjnego jest jego oficjalne zakończenie. Może ono wynikać zarówno z zaspokojenia roszczeń wierzyciela, jak i z umorzenia postępowania przez organ egzekucyjny. Umorzenie może nastąpić z kilku powodów, w tym np. z uwagi na brak majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe uzyskanie środków przewyższających koszty egzekucyjne. Do czasu wydania oficjalnej decyzji o zakończeniu postępowania, komornik może nadal blokować środki na koncie, zajmować hipotekę i inne ruchomości – nawet mimo zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Jak wygląda przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji?

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne w administracji? Zazwyczaj bardzo podobnie, jak już to opisaliśmy wyżej. Jakie są etapy postępowania egzekucyjnego? W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym wyróżnia się trzy następujące po sobie stadia:

  • wydanie decyzji, które jest etapem poprzedzającym wszczęcie egzekucji,
  • etap prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika, 
  • zakończenie postępowania administracyjnego – wydanie decyzji o jej zakończeniu/umorzeniu.

Na etapie poprzedzającym egzekucję administracyjną dłużnik może odwołać się od wydanej decyzji lub np. poprosić o rozłożenie roszczenia na raty. W takiej sytuacji właściwa do rozstrzygnięcia odwołania jednostka podejmuje arbitralną decyzję. Wyrażenie zgody może być podyktowane na przykład ważnym interesem publicznym. Złożenie odwołania nie zatrzymuje biegu terminu postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego są zwykle związane ze stresem, niepewnością i nierzadko – dodatkowymi problemami finansowymi. Nasza doświadczona kancelaria prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na co dzień pomaga dłużnikom w odzyskaniu spokoju i stabilizacji finansowej. Do naszych specjalizacji zaliczana jest restrukturyzacja firm. Prowadzimy również fachową obsługę doradczą w innych sprawach – takich, jak na przykład bankructwo konsumenckie.

Zachęcamy do kontaktu!

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Podobne wpisy

Syndyk a komornik

Syndyk a komornik – czym się różnią

Syndyk a komornik – czym różnią się te dwa podmioty od siebie? W dzisiejszym wpisie na bloga zajmiemy się tematem, który często budzi kontrowersje i może wprowadzać pewne zamieszanie wśród osób niezaznajomionych z tematyką prawną. Pomimo pewnych podobieństw, obie te

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Jak zachować mieszkanie przy upadłości? Upadłość konsumencka jest procesem prawnym, który umożliwia dłużnikom uniknięcie dalszego zobowiązania do spłaty swoich długów. Rozpoczęcie postępowania może mieć różne skutki dla mieszkań, niezależnie od tego, czy są one własnością dłużnika, wynajmowane czy współdzielone z

Najczęstsze przyczyny upadłości firm

Ogłoszenie upadłości to trudna i bolesna sytuacja, z którą mierzy się wiele firm. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw są różnorodne i często bardzo złożone. Warto jednak zgłębić wiedzę na temat najczęstszych powodów, aby móc się przed nimi skutecznie zabezpieczyć. W tym artykule prześwietlimy przyczyny

Zwierzchowski i Partnerzy Upadłości Restrukturyzacje sp. z o.o.
kontakt@koniecdlugow.pl
537-365-500

Warszawa

ul. Hoża 86,

00-682 Warszawa

Łódź

ul. Gabriela Narutowicza 40/1

90-135 Łódź

Skontaktuj się z nami!