Jak ogłosić upadłość firmy?

biuro
Przedsiębiorcy często obawiają się tego, że upadłość spółki stanie się w przypadku ich działalności realnym zagrożeniem. Kiedy jednak sytuacja finansowa firmy staje się bardzo trudna, a spirala długów wydaje się nie do przerwania, to upadłość spółki jest sposobem na wydostanie się z tej problematycznej sytuacji. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak ogłosić upadłość gospodarczą, kto może się o to starać oraz w jaki sposób to zrobić.

Czym jest upadłość spółki?

Zanim zastanowimy się, jak ogłosić upadłość spółki, warto przemyśleć, co kryje się pod tym pojęciem. Upadłością spółki nazywamy procedurę stworzoną dla spółek, które znalazły się w stanie niewypłacalności. Jakie są cele postawione przed tym narzędziem? Jego zadaniem jest zaspokojenie wierzycieli spółki w możliwie największym zakresie, a przy tym zapewnienie przedsiębiorcy szansy na uwolnienie się od długów.

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości firmy?

Na ogłoszenie upadłości firmy może się zdecydować wiele podmiotów. Wśród nich znajdują się m.in. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze czy wspólnicy dużych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Co istotne, wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego spółki może wnieść zarówno dłużnik, jak i zdeterminowany wierzyciel.

Jakie są przesłanki do ogłoszenia upadłości?

Fundamentalną kwestią, która sprawia, że przedsiębiorcy zaczynają zastanawiać się, jak ogłosić upadłość gospodarczą, jest niewypłacalność. Jak należy rozumieć ten termin? Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie ma zdolności do realizacji wymagalnych zobowiązań przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Początkiem biegu tego okresu jest moment, w którym pierwsza z nieopłaconych należności stała się wymagalna. Co z tego wynika? Okazuje się, że przesłanką do upadłości spółki nie jest niewypłacalność bieżąca, czyli zjawisko dość częste w wielu nawet poprawnie funkcjonujących firmach. Warto podkreślić także to, że wniosek o upadłość może zostać oddalony, jeżeli okaże się, że suma wszystkich nieopłaconych należności to kwota nie większa niż 10% wartości zadłużonej spółki. Czy istnieją jakieś inne przesłanki uprawniające do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Tak, jedną z nich jest stan trwający ponad dwa lata, w którym długi są większe niż majątek firmy. Należy jednak zaznaczyć, że ta przesłanka dotyczy wyłącznie:
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ale posiadających osobowość prawną.
Kiedy wiemy już, w jakich przypadkach wniosek o upadłość spółki jest możliwy, warto przejść do sedna sprawy i odpowiedzieć na pytanie: jak ogłosić upadłość spółki?

Kiedy i jak ogłosić upadłość gospodarczą?

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, jak odpowiednio zająć się tematem upadłości spółki. Decyzję o ogłoszeniu upadłości należy podjąć niezwłocznie w momencie, gdy zaistnieje niewypłacalność firmy. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku do wydziału gospodarczego sądu rejonowego odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa. Co powinno znaleźć się w takim wniosku? Nie powinno w nim zabraknąć m.in. najistotniejszych danych przedsiębiorcy, odpowiedniego uzasadnienia wniosku, a także niezbędnych załączników, takich jak np. aktualny wykaz majątku z wyceną jego składników. W przypadku ogłaszania upadłości gospodarczej bardzo istotną rolę odgrywa terminowość – chcąc złożyć wniosek w terminie, musimy zrobić to w ciągu 30 dni od powstania niewypłacalności.

Jak wygląda sytuacja firmy po złożeniu wniosku o upadłość spółki?

Upadłość gospodarcza to niejednokrotnie klucz do tego, aby poradzić sobie z kłopotami finansowymi. Jeżeli sąd zdecyduje się na ogłoszenie upadłości firmy, to jej majątek pełni funkcję masy upadłościowej i służy do spłaty długów wobec wierzycieli. Kontrolę nad majątkiem utraconym przez spółkę przejmuje syndyk, który upłynnia masę upadłościową i dzieli uzyskane środki finansowe między wierzycieli. Zazwyczaj, w przypadku spółek prawa handlowego, koniec postępowania upadłościowego wiąże się z wykreśleniem spółki z KRS. Jak wspomnieliśmy, bardzo ważne w przypadku spółek jest to, aby złożyć wniosek o upadłość spółki w odpowiednim terminie. Wynika to z faktu, że po zakończeniu postępowania upadłościowego wierzytelności mogą być dochodzone od członków zarządu spółki. Jeśli chcą oni uchronić się przed roszczeniami wierzycieli, powinni oni wykazać, że na czas złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości.

Podsumowanie

Upadłość spółki to w wielu wypadkach jedyna droga na uwolnienie się przedsiębiorcy od długów. Nasza kancelaria prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oferuje pomoc doświadczonych specjalistów, którzy posiadają licencje Ministerstwa Sprawiedliwości. Gruntownie przeanalizują oni Twoją sytuację i opracują optymalny plan działania. Wspieramy w kompletowaniu dokumentacji i podejmujemy niezbędne kroki, które pomogą Ci skutecznie poradzić sobie z kwestią piętrzących się należności finansowych. Zapraszamy do kontaktu.

Ostatnie wpisy

Organem postępowania upadłościowego powoływanym przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości jest syndyk. Kto to jest
Czytaj więcej

Posiadasz zobowiązanie finansowe wobec banku i zastanawiasz się, jak prezentuje się temat: upadłość konsumencka a kredyt?
Czytaj więcej

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się jak terminy upadłość konsumencka, a działalność gospodarcza, są ze sobą
Czytaj więcej

Upadłość konsumencka a alimenty to zagadnienie, które budzi duże zainteresowanie zarówno wśród tzw. dłużników alimentacyjnych,
Czytaj więcej