Syndyk a komornik – czym się różnią

Syndyk a komornik

Syndyk a komornik – czym różnią się te dwa podmioty od siebie? W dzisiejszym wpisie na bloga zajmiemy się tematem, który często budzi kontrowersje i może wprowadzać pewne zamieszanie wśród osób niezaznajomionych z tematyką prawną. Pomimo pewnych podobieństw, obie te postacie pełnią zupełnie odmienne funkcje w procesie egzekucyjnym. W tym artykule omówimy różnice i zadania, jakie przypisane są syndykowi oraz komornikowi.

Syndyk a komornik – różnice

Syndyk i komornik to dwie odrębne postacie, które pojawiają się w procesach związanych z egzekucją w Polskim systemie prawnym. Jednakże ich funkcje i kompetencje są zupełnie różne.

Zadania i kompetencje syndyka

Syndyk to organ powoływany w celu prowadzenia postępowania upadłościowego, przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw lub osób prowadzących działalność gospodarczą. Jego głównym zadaniem jest likwidacja majątku dłużnika i podział uzyskanych środków między wierzycieli zgodnie z prawem. Syndyk działa na rzecz zaspokojenia roszczeń wierzycieli w sposób uczciwy i równy. Zadania syndyka to między innymi: 

 • zarządzanie majątkiem upadłego – jest odpowiedzialny za zarządzanie i administrowanie majątkiem dłużnika, który ogłosił upadłość. Obejmuje to zabezpieczenie, utrzymywanie i ewentualną sprzedaż aktywów upadłego w celu spłaty wierzycieli,
 • przygotowanie inwentarza – ma obowiązek sporządzenia dokładnego inwentarza majątku upadłego, który obejmuje wszelkie aktywa, w tym nieruchomości, samochody, akcje, a także długi i zobowiązania,
 • zweryfikowanie wierzytelności wierzycieli – jest odpowiedzialny za przeglądanie zgłoszonych roszczeń wierzycieli oraz ich weryfikację. Musi ustalić, które wierzytelności są zgodne z prawem i które zostaną uwzględnione w procesie podziału majątku upadłego,
 • zarządzanie procesem licytacji – w przypadku, gdy aktywa upadłego muszą być sprzedane na aukcjach lub licytacjach, syndyk jest odpowiedzialny za organizację tych procesów, a także za nadzór nad przebiegiem aukcji i gromadzeniem uzyskanych środków,
 • rozliczenia z wierzycielami – ma obowiązek rozliczać się z wierzycielami i przekazywać im uzyskane środki z majątku upadłego zgodnie z ustalonymi priorytetami i hierarchią wierzytelności,
 • monitorowanie działań dłużnika – w trakcie procesu upadłościowego monitoruje również działania dłużnika i zapobiega ewentualnym próbom ukrywania majątku lub działaniom, które mogłyby zaszkodzić interesom wierzycieli,
 • zakończenie postępowania – po zakończeniu procesu upadłościowego syndyk sporządza końcowe sprawozdanie, a także przekazuje ewentualny pozostały majątek upadłego lub środki pozyskane ze sprzedaży wierzycielom zgodnie z prawem.

Syndyk odgrywa ważną rolę w procesie upadłościowym, dbając o efektywne zarządzanie majątkiem upadłego, zaspokajanie roszczeń wierzycieli oraz zachowanie przejrzystości i zgodności z przepisami prawa. Jego działania mają na celu zapewnienie uczciwego podziału majątku i spłaty wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego.

Zadania i kompetencje komornika

Komornik, z drugiej strony, jest funkcjonariuszem publicznym, którego głównym celem jest egzekwowanie zasądzonego przez sąd lub nakazanego przez organy egzekucyjne długu od dłużnika. Komornik działa na rzecz wierzyciela, pomagając mu odzyskać należność w drodze egzekucji komorniczej. Zadania komornika to między innymi:

 • wydawanie nakazów egzekucyjnych – jest uprawniony do wydawania nakazów egzekucyjnych na podstawie wyroku sądowego lub innych dokumentów wykonawczych. Nakaz ten stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań egzekucyjnych,
 • zajmowanie mienia dłużnika – ma prawo zajmować mienie dłużnika, w tym nieruchomości, pojazdy, ruchomości, konta bankowe i inne aktywa, które mogą zostać sprzedane w celu spłaty wierzyciela,
 • organizowanie licytacji – w przypadku, gdy konieczne jest zbycie zajętych aktywów, komornik organizuje licytacje lub aukcje, na których te aktywa są sprzedawane. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczany na spłatę wierzyciela,
 • prowadzenie rozmów i negocjacji – może próbować negocjować ugody z dłużnikiem w celu znalezienia rozwiązania, które pozwoli na spłatę długu bez konieczności dalszej egzekucji,
 • rozliczanie uzyskanych środków – jest odpowiedzialny za rozliczanie uzyskanych środków ze sprzedaży majątku dłużnika oraz za przekazywanie ich wierzycielowi zgodnie z ustalonymi priorytetami i hierarchią wierzytelności,
 • egzekwowanie alimentów – ma również rolę w egzekwowaniu alimentów, czyli świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci lub innych uprawnionych osób,
 • sporządzanie sprawozdań – musi sporządzać raporty i sprawozdania z przeprowadzonych egzekucji oraz rozliczać się z organami nadzoru.

Komornik ma za zadanie pomagać wierzycielom odzyskać swoje roszczenia w sposób zgodny z przepisami prawa. Jego obowiązki obejmują wydawanie nakazów egzekucyjnych, zajmowanie mienia, organizowanie licytacji, rozliczanie uzyskanych środków i wiele innych działań.

Syndyk a zajęcie komornicze

Syndyk a komornik – różnice są szczególnie widoczne w kontekście zajęcia komorniczego. Zajęcie komornicze to proces, w którym komornik ma prawo zająć mienie dłużnika w celu zaspokojenia wierzyciela. To właśnie komornik jest odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z zajęciem komorniczym, takie jak wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika czy szukanie jego aktywów.

Natomiast syndyk nie zajmuje się zajęciami komorniczymi, ale odpowiada za zarządzanie mieniem upadłego przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w trakcie postępowania upadłościowego. Jego zadaniem jest przede wszystkim zorganizowanie sprzedaży aktywów upadłego i podział uzyskanych środków między wierzycieli. Syndyk a zajęcie komornicze, to dwie różne, oddzielne kwestie.

Pomożemy Ci w problemach z zadłużeniem

Różnice między syndykiem a komornikiem są znaczące i wynikają z ich różnych ról w procesach prawnych. Syndyk działa w ramach postępowania upadłościowego, zarządzając majątkiem upadłego, podczas gdy komornik jest odpowiedzialny za egzekwowanie należności w imieniu wierzyciela. W przypadku zajęcia komorniczego to komornik podejmuje działania mające na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez zajęcie mienia dłużnika. Zrozumienie tych różnic jest ważne dla osób, które zmagają się z problemami finansowymi. Jeśli i Ty należysz do tego grona, pomóc może kancelaria prawa restrukturyzacyjnego. W ramach naszych usług możliwa jest restrukturyzacja firm oraz bankructwo konsumenckie, które zwiększają Twoje szanse na wyjście ze spirali zadłużenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, ile kosztuje upadłość konsumencka lub kto może zgłosić upadłość konsumencką, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Podobne wpisy

Syndyk a komornik

Syndyk a komornik – czym się różnią

Syndyk a komornik – czym różnią się te dwa podmioty od siebie? W dzisiejszym wpisie na bloga zajmiemy się tematem, który często budzi kontrowersje i może wprowadzać pewne zamieszanie wśród osób niezaznajomionych z tematyką prawną. Pomimo pewnych podobieństw, obie te

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Jak zachować mieszkanie przy upadłości? Upadłość konsumencka jest procesem prawnym, który umożliwia dłużnikom uniknięcie dalszego zobowiązania do spłaty swoich długów. Rozpoczęcie postępowania może mieć różne skutki dla mieszkań, niezależnie od tego, czy są one własnością dłużnika, wynajmowane czy współdzielone z innymi. W

Najczęstsze przyczyny upadłości firm

Ogłoszenie upadłości to trudna i bolesna sytuacja, z którą mierzy się wiele firm. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw są różnorodne i często bardzo złożone. Warto jednak zgłębić wiedzę na temat najczęstszych powodów, aby móc się przed nimi skutecznie zabezpieczyć. W tym artykule prześwietlimy przyczyny

Zwierzchowski i Partnerzy Upadłości Restrukturyzacje sp. z o.o.
kontakt@koniecdlugow.pl
537-365-500

Warszawa

ul. Hoża 86,

00-682 Warszawa

Łódź

ul. Gabriela Narutowicza 40/1

90-135 Łódź

Skontaktuj się z nami!